NÁHRADNÉ PLNENIE

Zamestnávate viac ako 20 zamestnancov?

Ak áno, tak pre vás platí povinnosť zamestnávať aj občana so zmenenou pracovnou schopnosťou.

V prípade, že takéhoto občana nezamestnávate máte na výber z dvoch možností:
1. buď zaplatiť pokutu štátu za nesplnenie si tejto povinnosti a to vo výške 1 540 EUR za rok 2023 za každého nezamestnaného človeka so zmenenou pracovnou schopnosťou,
2. alebo nakúpiť služby, produkty zo spoločnosti, ktorá disponuje štatútom chránenej dielne a zamestnáva viac ako 50 % občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a spĺňa podmienky Zákona o službách zamestnanosti v hodnote 1 369 EUR  za rok 2023 za každého nezamestnaného človeka so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Náhradné plnenia zakúpením darčekových setov

KALKULAČKA NA VÝPOČET NÁHRADNÉHO PLNENIA A VÝŠKY ODVODOV

Vypočítajte si náhradné plnenie a výšku odvodov cez našu online kalkulačku.

Váš priemerný počet zamestnancov za kalendárny rok

Počet zamestnancov vo vašej spoločnosti so zníženou pracovnou schopnosťou v rozsahu 40-69% (ZP zamestnanci)

Počet zamestnancov vo vašej spoločnosti so zníženou pracovnou schopnosťou v rozsahu 70% a viac (ZŤP zamestnanci)

Počet zdravotne postihnutých (ZP) zamestnancov, ktorých by ste podľa zákona mali zamestnávať

Výška povinného odvodu (pokuta), ktorý by ste mali zaplatiť štátu, ak nezamestnávate potrebný počet ZP zamestnancov

Výška náhradného plnenia (suma, ktorú je potrebné najneskôr do konca kalendárneho roka zaplatiť chránenej dielni za objednaný tovar alebo služby)

Kontaktujete nás pre ponuku:

Barbora Mihálechová
Key account manager

+421 918 558 473
barbora.mihalechova@vinotajna.sk