Využite možnosť náhradného plnenia zakúpením našich darčekových setov

 

 

Mám záujem

Náš cieľ

Spoločnosť AGRO SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. má zámer venovať sa sociálnej inklúzii marginalizovaných skupín obyvateľstva z radov znevýhodnených osôb za účelom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu.

Naším cieľom je najmä zamestnávanie osôb, ktoré spadajú do radov znevýhodnených ako napr. osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané, dosiahli nižšie ako stredné odborné vzdelanie, žijú ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo sa starajú aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, zdravotne znevýhodnené osoby či zraniteľné osoby.

Poľnohospodárstvo, záhradnícke a pomocné stavebné práce

Ponúkame viaceré služby od prác vo vinohradoch, sadoch, cez úpravu a čistenie pozemkov až po pomocné stavebné a búracie práce.

Pozitívny sociálny vplyv

Spoločnosť použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti. 

Referencie

Máte záujem o spoluprácu?

Potrebujem prácuMám záujem o služby